Anteckningar från TEDxBromma

Introduktion på TEDxBromma

Eftersom jag ville ha fokus på samtalet där och då gjorde jag i princip inga anteckningar. Vi pratade efter varje TED talk på spåren: En inre motor – vad motiverar kunskapsarbetaren?, Basaren och katedralen – finns det plats för management i Jobb 2.0 och Utbildar vi för framtidens utmaningar?

Ett återkommande tema var chefers kontrollbehov. För kreativitet och flexibilitet måste man våga släppa kontrollen. Man måste ha tillit, och allt måste börja med det.

Peter

Vi pratade om några olika organisationsmodeller och Birgitta nämnde ”fiskstimorganisation” på Cisco. Cisco outsourcar innovation, bildar allianser med företag under en tid men när marknaden förändras kan man bilda nya allianser. Ola nämnde relationen Microsoft – Bungie där man medvetet lämnat Bungie utanför huset, utanför den vanliga organisationen eftersom man ”vet” att det skulle kväva kreativiteten, det som gör Bungie speciellt.

Vi hamnade också i en diskussion om intern kommunikation och koordinering. Teknik kan vara behjälplig i det men från ledningshåll har man ofta för stor tilltro till själva tekniken. Top-down initiativ för t.ex. sociala intranät lyckas inte bra, får inte användarna, speciellt inte de fall där ett ”ni har väl loggat in?” i varje månads nyhetsbrev går stick i stäv med krav på debiterbara timmar. Mail är fortfarande dominerande eftersom det är ”push”, man behöver inte själv söka upp.

Det var några av sakerna vi pratade om! :) Fler bilder:

Efter TEDxBromma

Tack för en trevlig kväll vid Alviks strand! Foton kommer senare.

Här är presentationen vi körde:

TEDxBromma tema Jobb 2.0 introduktion

Bilden på slide 3 är från Jon Husbands hemsida wirearchy.com under CC licens.

Filmerna vi såg var

Dan Pink on the surprising science of motivation

Clay Shirky on institutions vs. collaboration

Ken Robinson says schools kill creativity

Lite länkar:

Följ TEDxBrommadeltagare på twitter!

Jobb 2.0 wikin där eventet spånades fram, här får man gärna registrera sig och fortsätta bidra med Jobb 2.0-tankar, länkar osv.

Bookhouse Publishing har bl.a. gett ut Dan Pinks bok, Drivkraft och ordnar regelbundet spännande seminarier och annat.

skills for the knowledge worker är en plats där jag samlar länkar & artiklar som tangerar ämnena jobb 2.0 och kunskapsarbete

HR Sverige är ett forum för diskussioner om den nya tidens arbete, HR, sociala medier och liknande som satsar på en koordinerande snarare än planerande approach.

Anmälan öppnar nu!

TEDxBromma tema Jobb 2.0 går av stapeln onsdagen den 21 april, med start kl. 17.00

Till anmälan

Lokalen är belägen på Gustavslundsvägen 131 vid Alviks strand. Mer information om att hitta.

Det finns 22 sittplatser i lokalen så deltagarantalet är begränsat till det. Det kommer inte att serveras någon mat, så planera därefter. Att ta med eget mellanmål är ok.

Det kommer att finnas mycket utrymme för diskussion i anslutning till idéspåren (och bortom!). Det handlar inte om att prestera idéer eller  svar, utan om meningsfulla samtal. Om du tänker ut några frågor eller funderingar, åtminstone för dig själv, innan så kommer du att få ut mer av besöket. Men dela gärna dessa med oss. :)

Agenda

17.00 – Välkommen och introduktion till Jobb 2.0

Idéspår 1 med TED talk samt efterföljande diskussion

Paus

Idéspår 2 med TED talk samt efterföljande diskussion

Bensträckare

Idéspår 3 med TED talk samt efterföljande diskussion

Avslutning

Till anmälan

Tre idéspår på temat Jobb 2.0

TEDxBromma är en liten tillställning och vi vill utnyttja den intimiteten på bästa sätt. Därför kommer det vara mycket utrymme för samtal och diskussion på temat, Jobb 2.0. De TED talks som har valts till agendan sätter tonen för tre idéspår. Förhoppningen är att ge våra tankar och diskussioner startbränsle och riktning men ska absolut inte ses som något regelverk. Ibland är det störst att tänka fritt. :)

De tre idéspåren

1. En inre motor – vad motiverar kunskapsarbetaren?
Vad motiverar kunskapsarbetaren? Är det annorlunda än vad som motiverade industriarbetaren? Och hur vill vi motiveras i vårt arbete?
2. Basaren och katedralen – finns det plats för management i Jobb 2.0?
Om man skiljer på chefskap och ledarskap, management och leadership, finns det någon plats för management i Jobb 2.0? Det vill säga top-down, en person styr många. En bottom-upinställning till organisation – är det Jobb 2.0?

3. Utbildar vi för framtidens utmaningar?
Hur viktigt är det att memorisera fakta i en wikipediavärld? Och hur användbart är det om 20 år, jämfört med att lära sig att lära, till exempel. Eller helt enkelt att få utnyttja sin fulla potential. Är det vad våra barn lär sig idag? Utbildar vi oss själva för morgondagens utmaningar, de som vi ju ännu inte vet vad de är för något.

På torsdag morgon öppnar anmälan till TEDxBromma!

Välkommen till ett spännande möte

I höstas arrangerades TEDx Stockholm för första gången, med bröderna Härén i spetsen. I april är det dags igen, men det står oss alla fritt att arrangera TEDx-evenemang. Målet är att skapa åtminstone 15 olika TEDx-events i stockholmsregionen i veckan från 17 april, och som det ser ut nu kommer det målet att överträffas!

Vårt event, den 21 april vid Alviks strand, vänder sig till personer intresserade av hur människor organiserar sig, hur vi arbetar. Temat är brett kring termen ”Jobb 2.0″ – framtidens arbete. Den post-industriella organisationen, ledarskap, Gen Y, distansarbete, digital nomads, kunskapsarbetaren, sociala mediers roll, är något egentligen nytt? Det finns mycket man kan lägga i termen.

Storleksmässigt är det en ganska blygsam affär, men vi hoppas att diskussionerna kan bli så mycket bättre av det. Som ingår i konceptet TEDx kommer vi att se på några utvalda TED-talks på temat som grund för vidare samtal. Livetalare är ej fastslaget ännu. Har du något att säga på temat Jobb 2.0 får du gärna signalera ditt intresse här eller i mejl till jobb20@mindspark.se.

Närmare detaljer om exakt klockslag och adress, samt en möjlighet att anmäla sig som ”vanlig” deltagare kommer inom kort. Intresseanmälan för att få uppdateringar och mer information gör du här.

Initiativtagare till TEDxBromma Jobb 2.0 är Gisela Jönsson, beteendevetare, IT-konsult & skribent.

(sam)Tala om framtidens arbete

Har du någonting att säga om arbete i den postindustriella eran? Nu efterlyser vi människor som vill sprida sina idéer om organisation, arbete, innovation! på TEDxBromma på temat Jobb 2.0. Skicka ett litet mail till jobb20@mindspark.se eller hör av dig på twitter @tedxbromma eller facebook och berätta vad du vill prata om så hörs vi!

This independent TEDx event is operated under license from TED.
Copyright © TEDxBromma
2010 tema Jobb 2.0

Byggt på Notes Blog Core
Powered by WordPress