Category: Uncategorised

  • Att tänka på som företagare

    Att tänka på som företagare

    En av de allra viktigaste sakerna att tänka på som egenföretagare är hur du skyddar dig om du råkar ut för sjukdom, olycka eller kontraktsbrott. Det kan vara så att en kund inte betalar och du kanske inte har råd att vidta rättsliga åtgärder – då behöver du skydd mot inkomstbortfall, men det vanligaste att […]