Exportera dina produkter

Har du ett framgångsrikt företag och vill börja exportera dina produkter utomlands? Det är ett bra sätt att hitta nya marknader, skapa skalfördelar och öka intäkterna. Men det finns också en hel del fallgropar. Du måste helt enkelt ha koll på vilka lagar som gäller för export inom och utom EU och hur de påverkar dig. Tänk på att både svenska och utländska lagar kommer ha påverkan på din verksamhet så du behöver ha koll på allt för att bli framgångsrik.

Ta hjälp av experter

Regelverket kring export kan vara väldigt snårigt. Se därför till att ta hjälp av en bra jurist som kan ge råd kring vad du behöver göra och tänka på. Hyr också in en notarius publicus Stockholm för att vidimera och granska alla dokument och kontrakt som behöver signeras för att sätta upp en framgångsrik exportverksamhet. En Notarius Publicus i Stockholm kan också bidra med fullmakter till logistikföretag samt med eventuell nödvändig kontakt med svenska ambassader utomlands.

Det kan också vara klokt att söka upp andra företagare som handlat med samma länder du tänker jobba med. De kan ge dig bra råd om vad du behöver göra och vad du behöver undvika. Det blir extra viktigt i länder som inte har samma utvecklade och effektiva byråkrati som vi är vana vid i Sverige.

Fixa logistiken

Det brukar sägas att amatörer pratar strategi medan proffs pratar logistik. Det är sant både i krig och i företagande. Logistikkedjan är en av de mest kostnadsdrivande sakerna för ett exportföretag, varför det blir väldigt viktigt att planera det. Och att skaffa en partner som är pålitlig och effektiv. Se till att besöka deras lager och kontrollera så att de hanterar gods varsamt och på ett sätt som är i linje med lagar och regler. Det är i slutändan alltid du som är ansvarig för hur verksamheten utförs.