Förbättra företaget med olika tekniska lösningar

Det finns många sätt som ett företag kan gynnas med hjälp av teknik. Här nedan nämns några smarta lösningar som kan vara till hjälp beroende på vad företaget sysslar med.

Intranät

Ett intranät är en plats där folk kan logga in och få tillgång till diverse olika funktioner. Bara de som har tillgång till intranätet kan ta del av det. Det kan till exempel vara användbart för organisationer eller större företag som behöver utbyta information och dylikt med varandra internt.

Factoring

Factoring är ett sätt för företag att få hjälp med allt som rör fakturor. Ett exempel på det är att fakturorna kan säljas eller belånas, vilket till stor del sker digitalt då det är enkelt och smidigt. Ett annat exempel är att obetalda fakturor kan behandlas av ett annat företag som styr hela processen med att driva in obetalda fakturor. Oftast sker även det digitalt.

Planeringssystem

Ett tredje alternativ är att använda sig av smarta planeringssystem för företaget. Det är en form av onlinetjänst där det är enkelt för företag att hålla koll på uppgifter och deadlines. På så vis blir det enklare att kommunicera och planera arbetet, vilket gör det enklare att fullfölja uppdragen.

Avfallshantering är ytterst viktigt för miljön

Som företag är det viktigt att man ser till att ta ansvar för miljön på de sätt man kan. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något och oavsett om du har ett litet eller ett stort företag är det viktigt att du tar vara på ditt avfall och ser till att det hamnar där det ska. Givetvis bör du se till att minska ditt avfall där du kan. Detta kan dock upplevas som omöjligt och beroende på vad du har för företag kan det vara väldigt klurigt att minska mängden med avfall. Något du alltid kan göra är att se till att sortera det rätt.

Det första du kan göra är att köpa sopsäckar som är nedbrytbara. Detta kanske inte låter som en stor sak men faktum är att de flesta sopsäckar är tillverkade av plast som innehåller BPA och det tar många år innan de bryts ned. Det finns många olika sopsäckar och många sätt som man kan göra sorteringen roligare på. Hos Office Depot kan du hitta sopsäckar i olika färger och i olika storlekar.

Ett annat sätt på vilket du kan minska din påverkan på miljön är att använda ett dokumenthanteringsystem som är digitalt. Detta hjälper dig inte bara med din pappersförbrukning utan även med att skapa tillgänglighet och struktur. För det kontorsmaterial som du behöver köpa finns det alltid bättre och hållbarare alternativ. Det är klokt att tänka på hur produkten bryts ned redan vid inköpet. Speciellt om du är ett företag som förbrukar mycket kontorsmaterial är detta ett sätt som du kan hjälpa till att värna om miljön på samtidigt som du får alla dina behov bemötta. Se till att alltid tänka ett steg i förväg!

Boosta företaget med kontorsmaterial

Vad behöver företaget? Den frågan är komplex att svara på, men de flesta företag behöver kontorsmaterial av olika slag. Genom att ha tillgång till kontorsmaterial, blir det med andra ord enklare att driva företaget på ett professionellt sätt.

Ha koll på allt – med kontorsmaterial

Vad sägs om att kunna sätta in viktiga papper snyggt och prydligt i pärmar, att kunna skriva ut nödvändiga dokument när behovet uppstår eller att alltid ha en fungerande penna nära till hands? Oavsett vad företaget behöver, är bra och praktiskt kontorsmaterial nödvändigt för de allra flesta företag i stor eller liten skala. Vad företaget behöver beror på vad för typ av verksamhet som bedrivs och till vilken utsträckning.
Ett företag som sysslar med olika typer av kontorsarbete, gynnas av att alltid ha tillgång till kontorsmaterial i viss mån. Företag som inte alls bedriver sin verksamhet på ett kontor, kan ändå behöva penna och papper ibland för att kunna anteckna ner diverse information. På kontorsmaterial.se kan man med fördel kika in och ta en titt i deras sortiment och få inspiration kring vad som kan behövas till företaget. Med nödvändiga saker för kontoret, blir det lättare att hålla koll på alltifrån viktiga dokument till den dagliga planeringen.

Lär känna din målgrupp med enkätverktyg

Som företagare är det oerhört viktigt att du känner din målgrupp för att kunna erbjuda produkter och tjänster som passar marknadens behov. För att ta reda på vad din målgrupp vill ha kan du använda dig av smarta enkätverktyg samt genomföra kundundersökningar. Här kan du läsa mer om hur du går tillväga.

Så kommer du igång med enkätverktyg

Du kan göra dina egna enkäter och fråga befintliga och potentiella kunder, men den processen är tidskrävande. Det är betydligt smidigare att anlita ett företag som erbjuder enkätverktyg online. Företaget Ungapped erbjuder smarta lösningar till företag. Med deras användarvänliga enkätverktyg skapar du enkelt snygga enkäter och enkätundersökningar. Enkäterna skickas ut digitalt för att du ska nå din målgrupp så snabbt som möjligt. Ungappeds plattform sköter alltifrån utskick och påminnelser till datainsamling. Du som företagare får svar på dina frågor och informationen presenteras på ett lättförståeligt sätt. Ungappeds enkätverktyg och lösningar är anpassningsbara så att de passar många olika branscher och områden. Det gör att du som företagare kan skräddarsy dina enkäter så att de passar just din målgrupp.

Fördelar med digitala enkätverktyg

Det finns många fördelar med digitala enkätverktyg. Som företagare är det mycket att tänka på och därför kan det vara bra att låta någon annan sköta vissa delar, exempelvis kundundersökningar. Det ger dig mer tid till andra saker inom verksamheten. Ytterligare fördelar med digitala enkätverktyg är:

  • Du nåt ut till rätt målgrupp automatiskt – du behöver inte göra något själv.
  • Hög svarsfrekvens på grund av snygg design som du kan ändra om du vill.
  • Du får snabbt svar.
  • Du får bättre insikt tack vare strukturerade svar.
  • Enkätverktyget kan integreras med andra system vid behov för att undvika manuell hantering av data.

Enklare kundundersökningar

Det finns såklart även andra sätt att genomföra kundundersökningar och liknande. Du kan exempelvis kontakta dina kunder direkt och fråga frågor. Problemet är att det ofta är tidskrävande och att urvalet är relativt litet.

Planering

Strategierna faller ner i den operativa planeringen – i denna plan ska allt som utförs leverera till strategierna och varumärkesstyrningen. Att företaget stärker sitt varumärke är absolut kritiskt för igenkännande och profilering. Ett oklart och svåruppfattat varumärke som inte tydligt förmedlar vad det står för eller vilken position det har på marknaden är mycket svårt att sälja in till målgruppen. Kunden vill ofta identifiera sig, eller ha något gemensamt med det varumärke man köper. Vet man inget, köper man inget. Är man osäker tar man ofta avstånd.

Gör en plan

Planen utgår ifrån de understrategier som styr av varumärket. Inom varje område listar du vad som behöver utföras för att nå företagets mål. Detta bildar mål inom varje underområde, och genom att skapa aktiviteter för att uppnå dessa mål kan du leverera till varumärket på ett strukturerat vis.

Mål ska vara mätbara

När du sätter upp mål kan du också sätta upp delmål på vägen dit. Tänk på att mål ska vara mätbara för att fungera som riktningsvisare och för att bedöma resultat. Inom aktiviteter kan man använda sig av icke mätbara mål som exempelvis kan innebära att målgruppen ska uppleva en viss känsla av en produkt – vilket man då behöver fråga dem.

Strategi

Företagets ryggrad är strategin. Eftersom grunden till hur den utformas innehåller undersökningar och analyser av marknad och konkurrenter kan strategin tala om i vilken riktning man ska gå och hur man ska agera. Detta mynnar ut i ett tydligt syfte med ett uttalat mål. Denna riktning kan dock förändras i en värld som rör sig i raketfart så det gäller att hela tiden hålla sig ajour med omvärlden.

Företagsstrategier

Vilka strategier behöver du? Hur man benämner rubrikerna kan vara olika, men här följer ett exempel på vad du kan behöva strategier för:

Den övergripande varumärkesstyrningen som är strategins kärna och som byggs efter en omvärldsanalys faller ner i understrategierna för att stärka den övergripande riktningen. Vilka understrategier som du satsar mer eller mindre på beror förstås på din verksamhet. Om du känner dig det minsta osäker på hur man skapar en strategi ska du anlita en marknadsstrateg för utförandet. Det kan vara kostsamt men ett fel i strategin kan förstöra företagets framtid och repareras inte lika enkelt som ett fel i en produkt eller tjänst. Om företagets hela riktning blir fel kan det bli kostsamt, både i pengar och i ryktet för ditt varumärke.