Att tänka på som företagare

En av de allra viktigaste sakerna att tänka på som egenföretagare är hur du skyddar dig om du råkar ut för sjukdom, olycka eller kontraktsbrott. Det kan vara så att en kund inte betalar och du kanske inte har råd att vidta rättsliga åtgärder – då behöver du skydd mot inkomstbortfall, men det vanligaste att glömma bort är att skydda sig vid sjukdom.

Du kan stå utan inkomst

Även om det svenska samhället har många fallskärmar vid sjukdom råder det vissa förutsättningar som du behöver tänka på. Att vara med i en A-kassa är naturligtvis bra, det finns A-kassor där småföretagare kan vara med. Om du har ett aktiebolag och tar ut lön är det enkelt och fungerar som vilken anställning som helst. Om du har en annan företagsform får du redovisa din inkomst, men tänk på att i enskild firma/handelsbolag/kommanditbolag kan du lagligen inte kan anställa dig själv. Om du exempelvis råkar illa ut och behöver sjukskriva dig beräknas din ersättning inte på 80 % av din fulla företagsinkomst, utan på det du har kvar av din inkomst efter att du betalat alla utgifter i företaget. Detta innebär att du behöver ytterligare försäkringar om du inte tjänar in dubbla inkomster varje månad så att du får en stor beskattningsbar inkomst över.