Planering

Strategierna faller ner i den operativa planeringen – i denna plan ska allt som utförs leverera till strategierna och varumärkesstyrningen. Att företaget stärker sitt varumärke är absolut kritiskt för igenkännande och profilering. Ett oklart och svåruppfattat varumärke som inte tydligt förmedlar vad det står för eller vilken position det har på marknaden är mycket svårt att sälja in till målgruppen. Kunden vill ofta identifiera sig, eller ha något gemensamt med det varumärke man köper. Vet man inget, köper man inget. Är man osäker tar man ofta avstånd.

Gör en plan

Planen utgår ifrån de understrategier som styr av varumärket. Inom varje område listar du vad som behöver utföras för att nå företagets mål. Detta bildar mål inom varje underområde, och genom att skapa aktiviteter för att uppnå dessa mål kan du leverera till varumärket på ett strukturerat vis.

Mål ska vara mätbara

När du sätter upp mål kan du också sätta upp delmål på vägen dit. Tänk på att mål ska vara mätbara för att fungera som riktningsvisare och för att bedöma resultat. Inom aktiviteter kan man använda sig av icke mätbara mål som exempelvis kan innebära att målgruppen ska uppleva en viss känsla av en produkt – vilket man då behöver fråga dem.