Strategi

Företagets ryggrad är strategin. Eftersom grunden till hur den utformas innehåller undersökningar och analyser av marknad och konkurrenter kan strategin tala om i vilken riktning man ska gå och hur man ska agera. Detta mynnar ut i ett tydligt syfte med ett uttalat mål. Denna riktning kan dock förändras i en värld som rör sig i raketfart så det gäller att hela tiden hålla sig ajour med omvärlden.

Företagsstrategier

Vilka strategier behöver du? Hur man benämner rubrikerna kan vara olika, men här följer ett exempel på vad du kan behöva strategier för:

Den övergripande varumärkesstyrningen som är strategins kärna och som byggs efter en omvärldsanalys faller ner i understrategierna för att stärka den övergripande riktningen. Vilka understrategier som du satsar mer eller mindre på beror förstås på din verksamhet. Om du känner dig det minsta osäker på hur man skapar en strategi ska du anlita en marknadsstrateg för utförandet. Det kan vara kostsamt men ett fel i strategin kan förstöra företagets framtid och repareras inte lika enkelt som ett fel i en produkt eller tjänst. Om företagets hela riktning blir fel kan det bli kostsamt, både i pengar och i ryktet för ditt varumärke.