Att tänka på

Att driva företag – ett speciellt mindset

Att vara företagare är spännande, superkul, jobbigt och innovativt – men att kunna leva på det, eller nå framgång, kräver ett speciellt mindset. Det förekommer ofta att man tror att bara för att man har en bra idé eller lösningen på ett problem så kan man sälja det och bygga upp en verksamhet. Det är inte sant. Din lösning kan vara både behövd och säljbar, men du behöver också kunna presentera den på rätt sätt för målgruppen som efterfrågar den. Det målgruppen inte tilltalas av tittar man inte närmare på.

Den röda tråden mellan produkt och målgrupp

Att bygga den röda tråden mellan produkt och målgrupp är nyckeln till att sälja och till att få investerare att satsa på dig. Den som investerar i ditt företag investerar i din personliga kapacitet att bygga röda trådar som leder till löpande försäljning. De röda trådarna är mentala och bygger på målgruppens sätt att uppfatta saker och det som triggar deras intresse. Kan du inte se med deras ögon och förstå dem blir det svårare. Att enbart ha en bra produkt eller en efterfrågad lösning räcker inte om du inte kan visa på en potentiell löpande försäljning, eller har någon som kan göra det åt dig. Det här är viktigt att tänka på innan du satsar på att starta företaget eftersom du startar utifrån efterfrågan och att du ser ett behov. Ställ dig frågan hur du ska koppla in dig i den ”behovskanalen” innan du blir företagare.

Mindset

Skillnaden mellan att lyckas som företagare eller att ständigt kämpa med att hålla huvudet över vattenytan är det du har mellan öronen, det vill säga ditt mindset. Är du en fighter som är beredd att gå den extra milen? Att vara företagare är inte bekvämt, speciellt inte i början då det ofta krävs hårt och smart dygnetruntarbete för att verksamheten ska lyfta. Däremot ger arbetet resultat och på långt sikt kan du sitta på en guldgruva om du har skött företaget på rätt sätt. Det finns många exempel på detta. Sverige är ett framgångsrikt land internationellt sett, i att producera startups som växer och blir framgångsrika.

Förarbetet

Strategi och planering upptar en långt mycket större del än det operativa arbetet, speciellt inledningsvis. Väl genomtänkta koncept där flera potentiella scenarioalternativ förbereds lyckas alltid bättre än spontana åtgärder där turen är en faktor. Så ska du starta något – börja utifrån ett behov som du identifierat, eller undersök om det finns ett behov av det du vill göra, gå sedan till ritbordet och förbered dig noga. När du sedan genomför en åtgärd med bra resultat vet du exakt varför och det är enkelt att upprepa proceduren. Om du chansar och testar dig fram är det lite svårare att veta anledningen till varför något blev rätt.

Digitalisering och klimat

En företagare av idag behöver vara modig och öppen för ny utveckling eftersom det går snabbt och man inte har råd att uppfattas som gammalmodig. Det kan också bli mycket effektivt att ha digitala säljprocesser både vad gäller beställning av produkter och digitala möten. Dessa möten fungerar lika bra som fysiska möten och sparar restid om den du ska prata med befinner sig långt bort. Digitala säljprocesser är också klimatsmarta och därför kan en kombination, en hybrid, av digitala och fysiska möten vara fördelaktigt. Men det finns flera företag som är 100 % digitala.

Rätt utrustning och abonnemang

Gå igenom ditt eget behov. Vilka kanaler finns målgruppen naturligt i och vilka media når du dem med? Vilken digital utrustning behövs för dessa kanaler? Hur bedriver du möten? Behöver du konferensutrustning eller något annat? Ofta räcker system som Skype, Zoom, Teams eller Whatsapp ganska långt.

Frisk och modern profilering

Din profil, hur ditt företag framtonar, beror på dels vad du vill leverera men mycket på vad den målgrupp du vänder dig till vill se. En öppen och modern profil vinner man mycket på, och om målgruppen är kräsen behöver man också vara innovativ och framtidsinfluerad. Hur man bygger upp sin hemsida och hur den e-post man skickar ser ut är betydande, alltifrån hur man uttrycker sig till de färg- och designval man gör. Hur du tänker kommer att synas, även hur orädd du är för nya saker. Att vara orädd har blivit allt viktigare hos de flesta målgrupperna. De vill gärna ha en upplevelse med sin produkt och helst ska den förnyas hela tiden. Till och med mer trögrörliga produkter som inte har en så snabb utvecklingskurva, som t ex teknikprodukter, behöver vara intressanta. Det går att göra enormt mycket på digital väg.

Hållbarhet

Att vara klimatvänlig och att arbeta för en hållbar framtid bör vara en prioritet för alla företag. För en egenföretagare kan detta uppnås med enkla medel som exempelvis sopsortering och hur man använder energi. Vissa företag undanber sig från att köpa tjänster och produkter från leverantörer som inte är klimatsmarta och i framtiden torde det bli ännu mera på det viset. En integrerad del av företagande behöver därför vara hållbarhet. Gå igenom företagets olika delar och se vad du naturligt kan göra i varje befintlig del för att bli hållbar.

Strategi

Företagets ryggrad är strategin. Eftersom grunden till hur den utformas innehåller undersökningar och analyser av marknad och konkurrenter kan strategin tala om i vilken riktning man ska gå och hur man ska agera. Detta mynnar ut i ett tydligt syfte med ett uttalat mål. Denna riktning kan dock förändras i en värld som rör sig i raketfart så det gäller att hela tiden hålla sig ajour med omvärlden.

Företagsstrategier

Vilka strategier behöver du? Hur man benämner rubrikerna kan vara olika, men här följer ett exempel på vad du kan behöva strategier för:

Den övergripande varumärkesstyrningen som är strategins kärna och som byggs efter en omvärldsanalys faller ner i understrategierna för att stärka den övergripande riktningen. Vilka understrategier som du satsar mer eller mindre på beror förstås på din verksamhet. Om du känner dig det minsta osäker på hur man skapar en strategi ska du anlita en marknadsstrateg för utförandet. Det kan vara kostsamt men ett fel i strategin kan förstöra företagets framtid och repareras inte lika enkelt som ett fel i en produkt eller tjänst. Om företagets hela riktning blir fel kan det bli kostsamt, både i pengar och i ryktet för ditt varumärke.

Att tänka på som företagare

En av de allra viktigaste sakerna att tänka på som egenföretagare är hur du skyddar dig om du råkar ut för sjukdom, olycka eller kontraktsbrott. Det kan vara så att en kund inte betalar och du kanske inte har råd att vidta rättsliga åtgärder – då behöver du skydd mot inkomstbortfall, men det vanligaste att glömma bort är att skydda sig vid sjukdom.

Du kan stå utan inkomst

Även om det svenska samhället har många fallskärmar vid sjukdom råder det vissa förutsättningar som du behöver tänka på. Att vara med i en A-kassa är naturligtvis bra, det finns A-kassor där småföretagare kan vara med. Om du har ett aktiebolag och tar ut lön är det enkelt och fungerar som vilken anställning som helst. Om du har en annan företagsform får du redovisa din inkomst, men tänk på att i enskild firma/handelsbolag/kommanditbolag kan du lagligen inte kan anställa dig själv. Om du exempelvis råkar illa ut och behöver sjukskriva dig beräknas din ersättning inte på 80 % av din fulla företagsinkomst, utan på det du har kvar av din inkomst efter att du betalat alla utgifter i företaget. Detta innebär att du behöver ytterligare försäkringar om du inte tjänar in dubbla inkomster varje månad så att du får en stor beskattningsbar inkomst över.